[:en]pboktober

 

?I Have Never Met A Strong Person With An Easy Past?

 

I have long been fascinated by some of the many quotes about life, love, music, fashion, travels & lifestyle. When I first came across the quote above, it caught my attention in a very special way – I felt as if it spoke to me like a piece of music that puts “sound” on one’s feelings.

 

Although you can not differ yourself completely from others, I have always had an urge to be different from “everyone else” – it is both a curse and a blessing. I have long tried to find the meaning of my own existence; who I am, what I want to do with life and what goals, dreams and ambitions I have. Dig deeper into why we are who we are and continuously become a better person and continue down the path the universe has set for you in life.

 

All people are different, but there are some ? which I definitely think that’s who the quote implies to – who has a special energy around them. Those are people who have experienced something special, for better or worse, which is due to that journey that made them who they are today.

 

In certain ways, I am “one of those” from the quote. I come from India and have lived in an orphanage the first 6 years of my life, and then I was adopted by a family in Switzerland. With the same adoption family, I moved to Denmark after 7 years, to a country where I knew no one and was not familiar with the language. When I was 16 years old, I moved out from home and have since then been on my own feet, worked in order to have a place to live and food to eat, got me an education, have been given up for adoption, had over 10 jobs, been hospitalized several times, been traveling a lot, and despite the ups and especially downs, I stand here today as a stronger, better and wiser person.

 

I believe that everyone is put on earth for a reason. Mine is partly to inspire ? and how, I have not quite figured that out yet, but whatever I end up with in life, I know that I am going to inspire many with my story. Everybody has a story and some wants to tell it to people they meet along the way through life. I as well would like to do this ? in order to help others, for my own sake, in order to support and particularly to inspire others.

 

This blog is my world of experiences, life, sexuality, music, visions, travel, reviews, dreams, goals, ambitions, current topics in the world, fashion, creativity, thoughts, opinions and so much more.

 

Welcome to my world.

| RAVI HOLST |

[:da]pboktober

 

?I Have Never Met A Strong Person With An Easy Past?

 

Længe har jeg været fascineret af nogle af de mange citater der findes om særligt livet, kærlighed, musik, mode, destinationer & livsstil. Da jeg første gang stødte på ovenstående citat fangede det min opmærksomhed på en hel speciel måde ? jeg følte nærmest, at det talte til mig ligesom et stykke musik der sætter ?lyd? på ens følelser.

 

Selvom man ikke på alle måder kan skille sig helt ud har jeg altid følt, at jeg havde en trang til at være og var anderledes end ?alle andre? – det er både en lettere forbandelse og en velsignelse. Længe har jeg prøvet at finde meningen med min egen eksistens, hvem jeg er, hvad jeg vil med livet og hvilke mål, drømme og ambitioner jeg har. Grave dybere ned i hvorfor man er som man er og løbende blive et bedre menneske samt fortsætte den retning universet har lagt for en i livet.

 

Alle mennesker er forskellige men der er nogle – jeg tror bestemt det er dem som citatet hentyder til – som har en speciel energi omkring sig. Det er personer der har oplevet noget særligt, på godt og ondt, som grundet den rejse er det menneske de er i dag.

 

På visse punkter er jeg ?en af dem? fra citatet. Jeg stammer fra Indien og har boet på et børnehjem de første 6 år af mit liv, hvorefter jeg blev adopteret til en familie i Schweiz. Med den samme adoptionsfamilie flyttede jeg 7 år efter til Danmark, til et land hvor jeg ingen kendte og ikke kunne sproget. Da jeg var 16 år gammel flyttede jeg hjemmefra og har siden stået på egne ben, arbejdet for at kunne have et tag over hovedet og få mad på bordet, fået mig en uddannelse, er blevet bortadopteret, haft over 10 jobs, været indlagt adskillige gange, været ude at rejse en del og på trods af livets op- og særligt nedturene står jeg her den dag i dag som et stærkere, bedre og klogere menneske. 

 

Jeg tror på, at alle er sat på jorden af en grund. Min er blandt andet for at inspirere – hvordan har jeg dog ikke helt fundet ud af endnu men uanset hvad jeg ender med i livet ved jeg, at jeg kommer til at inspirere mange med min historie. Alle mennesker har en historie og nogen ønsker, at fortælle den til de mennesker de møder på deres vej gennem livet. Jeg vil dog også gerne gøre det her – for at kunne hjælpe andre, for min egen skyld, for at kunne støtte og særligt for at kunne inspirere andre.

 

Denne blog er min verden af oplevelser, hverdag, seksualitet, musik, visioner, rejser, anmeldelser, drømme, mål, ambitioner, aktuelle emner i verden, mode, kreativitet, tanker, meninger og meget meget mere.

 

Velkommen til mit univers.

 

| RAVI HOLST |

 

 [:]